Αυτός ο διαδικτυακός τόπος είναι υπό κατασκευή

Εναλλακτικά, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.acc.teithe.gr/

Προς το παρόν, οι πληροφορίες που αφορούν το "Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων", είναι αναρτημένες στη διεύθυνση: http://www.acc.teithe.gr/, η οποία είναι ο διαδικτυακός τόπος του τμήματος "Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής" του πρώην Αλεξανδρείου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.